3 tema Esmingumo analizės nauda

  • Tai galimybė analizuoti verslo rizikas ir galimybes, o galiausiai iš naujo koreguoti ir tobulinti savo verslo strategiją;
  • Tai galimybė suprasti, kur organizacijos kuria ar mažina vertę visuomenei;
  • Tai būdas pateikti verslo argumentus vyresniems vadovams, kodėl ir kaip pranešti apie aplinkosaugos – socialinio valdymo (ESG) duomenis;
  • Ji suteikia žinių ir priemonių, kaip išmatuoti skirtingus veiklos rezultatus (finansinius, socialinius ir aplinkosauginius);
  • Tai iš esmės reiškia tendencijų pastebėjimą ir, atitinkamai, kylančių problemų numatymą;
  • Ateities galimybių įvertinimas leidžia kurti naujus produktus ar paslaugas, taigi ir išlikti prieš konkurentus;
  • Tai leidžia organizacijoms sutelkti pastangas geriau paskirstyti išteklius;
  • Analizė leis įmonėms patenkinti suinteresuotųjų šalių tvarumo ataskaitų teikimo lūkesčius;
  • Tai padidina galimybes geriau patenkinti suinteresuotųjų šalių poreikius;
  • Reikšmingumo vertinimo rezultatai ir duomenys gali būti naudojami kuriant ĮSA ataskaitų turinį arba bendraujant su atskiromis suinteresuotųjų šalių grupėmis, pvz., investuotojais, partneriais, klientais ar darbuotojais.