2 tema Suinteresuotųjų šalių žemėlapis

Suinteresuotųjų šalių žemėlapių sudarymas yra vaizdinis procesas, kai viename žemėlapyje išdėstomos visos produkto, projekto ar idėjos suinteresuotosios šalys. Tai yra pagrindinis įrankis, leidžiantis vizualiai pavaizduoti visus žmones, organizacijas ir (arba) institucijas, kurios gali turėti įtakos jūsų projektui ir kaip jie yra susiję.

Suinteresuotųjų šalių žemėlapių sudarymas yra strateginis verslo įrankis, identifikuojantis ir įvertinantis skirtingų asmenų ar suinteresuotųjų šalių grupių poveikį organizacijai. Suinteresuotųjų šalių žemėlapis taip pat gali parodyti jų susidomėjimą klausimais, turinčiais įtakos organizacijai, palyginti su įtakos ar galios lygiu, kurį jie turi įgyvendinti tuos interesus.

Suinteresuotosios šalys gali būti pavaizduotos grafike, kad atspindėtų jų susidomėjimą klausimais, turinčiais įtakos organizacijai, palyginti su įtakos ar galios lygiu, jie turi tuos interesus įgyvendinti.