2 tema SDG kompasas kaip ĮSA gairės

 • ĮSA reiškia įmonių atsakomybę už įmonės veiklos poveikį visuomenei ir aplinkai, t.y. tvarumą.
 • SDG kompasas pateikia gaires įmonėms, kaip jos gali suderinti savo strategijas, taip pat įvertinti ir valdyti savo indėlį įgyvendinant SDG.
 • GRI, JT Pasaulinio susitarimo ir Pasaulio tvaraus vystymosi verslo tarybos (WBCSD) sukurtas SDG kompasas apima atsiliepimus, gautus per tris konsultacijų laikotarpius iš įmonių, vyriausybinių agentūrų, akademinių institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų visame pasaulyje.
 • Orientuotis į stambias tarptautines įmones, tačiau mažos ir vidutinės įmonės bei kitos organizacijos taip pat skatinamos naudoti jį kaip įkvėpimo šaltinį ir prireikus prisitaikyti.
 • 01 Supratimas apie tvarius vystymosi tikslus: Pirmiausia įmonėms padedama susipažinti su darnaus vystymosi tikslais.
 • 02 Prioritetų apibrėžimas: Siekdamos išnaudoti svarbiausias verslo galimybes, kurias suteikia darnaus vystymosi tikslai, ir sumažinti riziką, įmonės skatinamos apibrėžti savo prioritetus, įvertinus jų teigiamą ir neigiamą, esamą ir galimą poveikį DVT visose jų vertės grandinėse.
 • 03 Tikslų nustatymas: tikslų nustatymas yra labai svarbus verslo sėkmei ir padeda skatinti bendrus prioritetus bei geresnį našumą visoje organizacijoje. Suderinusi įmonės tikslus su SDG, vadovybė gali parodyti savo įsipareigojimą siekti tvaraus vystymosi.
 • 04 Integravimas: tvarumo integravimas į pagrindinę veiklą ir valdymą bei tvaraus vystymosi tikslų įtraukimas į visas įmonės funkcijas yra labai svarbus norint pasiekti užsibrėžtus tikslus. Siekdamos bendrų tikslų arba spręsdamos sisteminius iššūkius, įmonės vis dažniau bendradarbiauja visoje vertės grandinėje, savo sektoriuje arba su vyriausybėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis.
 • 05 Ataskaitų teikimas ir komunikacija: DVT leidžia įmonėms teikti informaciją apie tvaraus vystymosi rezultatus, naudojant bendrus rodiklius ir bendrus prioritetus. SDG kompasas skatina įmones įtraukti SDG į bendravimą ir ataskaitų teikimą su suinteresuotosiomis šalimis.

nuoroda į 1 modulį – verslo atvejo ir pagrindinės verslo atsakomybės supratimas

https://sdgs.un.org/goals

 • DVT suderinimas su vertės grandine

Šaltinis picture: SDG Compass Guide

 • pasirinkite rodiklius

Esamų rodiklių inventorius: https://sdgcompass.org/business-indicators/

Šaltinis picture: SDG Compass Guide

 • loginis modelis, leidžiantis nuspręsti, kuriuos duomenis rinkti

Šaltinis picture: SDG Compass Guide

 • Nubrėžkite tvarumo riziką kaip sprendimų priėmimo pagrindą

Šaltinis picture: self made

Segmentuojant tiekėjus, be kita ko, reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus:

 • Pavojai visuomenei: pvz. kur tiekimo grandinėje kyla didžiausias pavojus žmogaus teisėms, darbo standartams, aplinkai ir etikai?
 • Rizikos įmonei: pvz. kokios rizikos tiekimo grandinėje gali turėti įtakos įmonės veiklai ir prieštarauja įmonės tvarumo tikslams?
 • Rizika ekonomikos plėtrai: pvz. kiek yra rizika, kad įvedus elgesio kodeksą ir stebėsenos bei audito reikalavimus mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) bus pašalintos iš tiekimo grandinės?

Nuoroda į 3 modulį, 3 skyrių, 2 temą: kaip išmatuoti socialinį poveikį

Šaltinis picture: SDG Compass Guide

 • Apibrėžkite tikslų apimtį ir pasirinkite KPI
 • Apibrėžkite pradinę liniją ir pasirinkite tikslo tipą
 • Nustatykite ambicijų lygį
 • Paskelbkite įsipareigojimą siekti darnaus vystymosi tikslų
 • Tvarumo tikslų įtvirtinimas versle
 • Įdėkite tvarumą visose funkcijose
 • Užmegzti partnerystes
 • Efektyvus ataskaitų teikimas ir komunikacija
 • Bendravimas apie SDG našumą