2 tema Kaip užmegzti ryšius tarp atskirų verslo sričių ir ĮSA

Anot Hohnen ir Potts (2007), yra daug klausimų, kuriuos pradedantieji gali sau kelti, kad įsitrauktų į ĮSA:

 • Kokios socialinės ir aplinkosauginės veiklos ir iniciatyvų įmonė jau ėmėsi?
 • Kokias stipriąsias, silpnąsias puses, galimybes ir grėsmes tai reiškia?
 • Ko įmonė išmoko iš kitų, kas galėtų būti naudinga?
 • Kokie yra įmonės ĮSA tikslai?
 • Kur įmonė galėtų būti pagal ĮSA veiklą ir rezultatus po penkerių ir dešimties metų?
 • Kokios yra didelės socialinės problemos ir kaip įmonė galėtų padėti?
 • Jei įmonė nori tapti ĮSA lydere, kokių dabartinės praktikos ir produktų pokyčių reikėtų?
 • Ar yra sričių, kuriose ĮSA pokyčiai turėtų ypač didelę įtaką įmonei?
 • Ar siūlomus ĮSA pakeitimus galima suskirstyti į trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius rezultatus?
 • Kokie yra šių rezultatų ištekliai?
 • Ar yra kokių nors įmonės organizacinės struktūros pakeitimų, kurie turėtų įvykti norint įgyvendinti bet kurį iš rezultatų?
 • Ar yra kokių nors kliūčių, kurios galėtų trukdyti sistemingiau įgyvendinti ĮSA? Jei taip, kokie jie?
 • Ar yra galimybių sumažinti išlaidas?
 • Kokie turėtų būti prioritetai, jei įmonė nusprendžia padaryti daugiau?