1 tema Kokybės vadyba, susijusi su ĮSA

  • Bendri KV tikslai: apsaugoti prekės ženklo ir organizacijos procesus, tenkinti klientų interesus
  • Kokybės vadybos sistemos (KVS) yra apibrėžtos ir kontroliuojamos gairės ir procedūros, kurios yra visų verslo procedūrų pagrindas
  • Dauguma ĮSA principų yra suderinami su kokybės vadybos principais:
    • tvarumas ir tęstinis tobulėjimas,
    • atskaitomybė organizacinis įsipareigojimas, visuomenės/suinteresuotųjų šalių poreikiai ir kt.,
    • skaidrumas.
  • KVS gali sudaryti sąlygas įgyvendinti ĮSA strategiją visuose organizacijos valdymo lygiuose, leidžiančią palaikyti, stebėti ir vertinti nuolatinį ĮSA principų poveikį ir įgyvendinimą bei įtraukti ĮSA strategijas į organizacijos politiką.