7 skyrius Supratimas, kaip teisinės ir reguliavimo aplinkos išmanymas gali padėti startuoliams praktikuojant ĮSA

Mokymosi tikslai

 

Šis modulis suteiks dalyviams galimybę:

  • Susipažinti su Europos startuolių reguliavimo sistema
  • Suprasti su ĮSA susijusią reguliavimo sistemą
  • Suprasti, kaip svarbu nustatyti startuolio vertybes
  • Sužinoti, kaip sukurti elgesio kodeksą, pagrįstą įmonės vertybių rinkiniu