6 skyrius Mokymasis iš sėkmės istorijų / gerosios praktikos ir vengimas greenwashing’o (žaliojo smegenų plovimo) (TVT plovimas)

Mokymosi tikslai

 

Per šį modulį parodysime, kaip kai kurios ĮSA gerosios praktikos pasitarnaus kaip pavyzdys, kaip sėkmingai įgyvendinti ĮSA verslo strategijoje. Tai darydami mes:

  • Padėsime suprasti, kas yra greenwashing‘as (TVT plovimas).
  • Rekomenduosime praktikas
  • Padesimee pasisemkite įkvėpimo iš gerosios praktikos