5 skyrius Stumtelėjimų naudojimas

Mokymosi tikslai

 

  • Supraskite elgesio įžvalgas ir pastūmėjimus
  • Supraskite, ar ir kokiais būdais stumdymas gali padėti skatinti ĮSA
  • Gebėti taikyti stumtelėjimus startinėje aplinkoje