4 skyrius Mokomosios priemonės ir medžiaga tvarumo ataskaitų teikimo, rizikos vertinimo, socialinio poveikio srityse

Mokymosi tikslai

 

Šiame skyriuje norėtume pateikti keletą realių tvarumo ataskaitų teikimo, rizikos vertinimo ir socialinio poveikio pavyzdžių.

Mūsų tikslas – geriau suprasti galimas tvarumo praktikos alternatyvas, susijusias su pradedančiomis įmonėmis, įmonėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Nuotrauka iš pixabay