4 skyrius Esmingumo analizė

Mokymosi tikslai

 

Šis modulis suteiks dalyviams galimybę:

  • Pažinti reikšmingumo analizės svarbą, kuriant strateginį požiūrį į ĮSA
  • Susipažinti su reikšmingumo analizės veiksmais
  • Suprasti reikšmingumo analizės naudą
  • Susipažinti su reikšmingumo matrica