3 skyrius Įmonių socialinė atsakomybė

Mokymosi tikslai

 

  • Suprasti naują verslų rolę
  • Suprasti naudas taikant ĮSA
  • Atpažinti sąsają su ĮSA ir tvarumu