2 skyrius Analitiniai tvarumo praktikos įrankiai ir tarptautinis etalonas, siekiant pagerinti verslo praktiką ir mastelio keitimą

Mokymosi tikslai

 

  • Šiame skyriuje mes nagrinėsime tvarumo vertinimo temą, kodėl jis toks aktualus verslo veiklai, o tai yra metodai ir įrankiai pranešti apie tvarumo praktiką.
  • Tyrinėdami tvarumo vertinimo įrankius ir metodus, išsiaiškinsime pagrindines jų ypatybes ir pabandysime išsiaiškinti geriausius ataskaitų teikimo įrankius.