1 skyrius Startuolio kultūra (kuo skiriasi startuolis nuo korporacijos) ĮSA atžvilgiu

Mokymosi tikslai

 

Per šį modulį sukursime svetingą aplinką, kurioje bus kuriami ir pristatomi pradiniai ĮSA ir startuolių aspektai, siekiant įgyti pagrindines sąvokas. Dėl to mes galėsime:

  • Suprasti pagrindines sąvokas kaip startuolis, korporacija ar ĮSA
  • Žinokite apie galimas ĮSA sritis ir veiklą
  • Supraskite, kodėl ĮSA yra gera perspektyva startuoliams