Δήλωση αποποίησης ευθύνης πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ανακτήθηκε δωρεάν από πλατφόρμες αποθηκευμένων εικόνων ή/και το YouTube σύμφωνα με τους νόμους δίκαιης χρήσης και χωρίς την πρόθεση παραβίασης οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο https://csrforstartups.eu/ για επίλυση του θέματος κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.