Κεφάλαιο 5 Εργαλεία εντοπισμού ενδιαφερόμενων μερών, εργαλεία διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Γνώση ενός συνόλου διαφορετικών εργαλείων για τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών και την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους
  • Εξοικείωση με την έννοια της χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων μερών, πώς μπορεί να γίνει και γιατί είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή σας
  • Γνώση της έννοιας της Διαχείρισης Κινδύνου Ενδιαφερόμενων Μερών, πώς να την εντοπίσετε και να την προσαρμόσετε στην επιχείρησή σας
  • Ανάλυση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών και προετοιμασία σχεδίου για την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους