Κεφάλαιο 3 Συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ως τρόπος για την προώθηση της βιώσιμης καινοτομίας

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Γνώση της έννοιας της βιώσιμης καινοτομίας και για ποιο λόγο είναι σημαντική για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης
  • Ανάλυση των διαφορετικών τύπων βιώσιμης καινοτομίας και των συνεπειών της στον πλανήτη και την κοινωνία
  • Τρόποι για έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση και πώς αυτός μπορεί να επηρεάσει θετικά την επιχείρησή σας Γνώση του τρόπου με τον οποίο τα ακαδημαϊκά ιδρύματα βοηθούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύξουν την καινοτομία και να αναπτυχθούν
  • Ανάλυση της δικής σας επιχείρησης στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και συναφής κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών και προϊόντων της