Κεφάλαιο 2 Σημασία της συνεργασίας με ΜΚΟ

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Κατανόηση της έννοιας της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) και του τρόπου λειτουργίας της
  • Διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων ΜΚΟ
  • Γνώση διαφορετικών τρόπων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΜΚΟ και πώς αυτή είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές
  • Απόκτηση γνώσεων για την επιλογή της κατάλληλης ΜΚΟ για την επιχείρησή σας
  • Γνώση επιτυχημένων συνεργασιών επιχειρήσεων-μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία