Κεφάλαιο 4 Ανεξάρτητη μελέτη

 • Sustainable Share Index™ (για να διαβάσετε περισσότερα για την εργαλειοθήκη του Δείκτη Βιώσιμου Μεριδίου)
 • https://www.msc.org/
 • https://bcorporation.net/
 • https://crueltyfree.peta.org/
 • https://www.leapingbunny.org/
 • https://www.rainforest-alliance.org/
 • https://www.fairtradecertified.org/
 • The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practiceijmr_275 85..106, Archie B. Carroll and Kareem M. Shabana1
 • Whither Ecology? The Triple Bottom Line, the Global Reporting Initiative, and Corporate Sustainability Reporting, Markus J. Milne • Rob Gray
 • Social Impact Assessment: A Focus on Italian Innovative Startups with a Social Goal, Manuela Gallo Valeria Vannoni
 • Trust in the investor relationship marketing of startups: a systematic literature review and research agenda, Manuel KaiserElisabeth S. C. Berger
 • The Role of CSR in Sustainable Swedish Startups – Beyond Sustainability as an Exclusive Selling Point, Beyer, Julia, Rostirolla, Francisco
 • Social Accountability and Corporate Greenwashing, William S. Laufer
 • Consumer emotional brand attachment with social media brands and social media brand equity, Abhishek Dwivedi, Lester W. Johnson, Dean Charles Wilkie, Luciana De Araujo-Gi
 • Brand Strategies in the Era of Sustainability, Aleksandar Grubor, Aleksandar Grubor
 • Integrating environmental values and emotion in green marketing communications inducing sustainable consumer behaviour, Khan Md Raziuddin Taufique
 • Valuing the social? The nature and controversies of measuring social return on investment (SROI),  Arvidson, Malin; Lyon, Fergus; McKay, Stephen; Moro, Domenico
 • Social Return On Investment (SROI): Problems, solutions . . . and is SROI a good investment?, Brian T. Yatesa, *, Mita Marrab
 • Introduction: Social Return On Investment (SROI), Brian T.YatesaMitaMarra