Κεφάλαιο 4 Εκπαιδευτικά εργαλεία σχετικά με τις εκθέσεις βιωσιμότητας, την αξιολόγηση κινδύνων και του κοινωνικού αντικτύπου

Μαθησιακοί στόχοι

 

Στην παρούσα Ενότητα, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε μερικά υπαρκτά παραδείγματα εκθέσεων βιωσιμότητας, αξιολόγησης κινδύνων και κοινωνικού αντικτύπου.

Στόχος μας είναι η καλύτερη κατανόηση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων στις πρακτικές βιωσιμότητας που αφορούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις εταιρείες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δωρεάν εικόνα από το pixabay