Κεφάλαιο 3 Εργαλεία για την αντιμετώπιση του θετικού και αρνητικού αντικτύπου μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Μαθησιακοί στόχοι

 

Μέσω της Ενότητας 3, θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών συνπειεών της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουν κατανοητά τα εξής:

  1. Καθορισμός των στόχων μιας εκτίμησης συνεπειών,
  2. Εξοικείωση με εργαλεία για τη μέτρηση του αντικτύπου

Φωτογραφία από Elisa Michelet στο Unsplash