Δραστηριότητες

Ανεξάρτητη μελέτη

Δραστηριότητα 15 (Κεφάλαιο 2)

Δραστηριότητα 16 (Κεφάλαιο 2)

  • Διαβάστε για τα εργαλεία και τις οδηγίες εφαρμογής του EMAS.
  • Πιστεύετε ότι η Περιβαλλοντική Διαχείριση είναι σημαντική για τη νεοφυή σας επιχείρηση; Αποτελούν τα εργαλεία του EMAS μια πρακτική απάντηση στις ανάγκες σας; Θα σκεφτόσασταν να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά; Γιατί; Γιατί όχι;

Δραστηριότητα 17 (Κεφάλαιο 2)

  • Δείτε μερικές από τις μελέτες περίπτωσης EMAS.
  • Ελέγξτε το θέμα τους και επιλέξτε αυτό που είναι πιο κοντά στο πεδίο δράσης σας. Με βάση τη μελέτη που διαβάσατε, μπορείτε να προσδιορίσετε μια καλή πρακτική που θα θέλατε να δανειστείτε για την επιχείρησή σας; Υπάρχουν παγίδες που θέλετε να αποφύγετε;

Δραστηριότητα 18 (Κεφάλαιο 2)

Κάντε τη βασική αξιολόγηση EFQM για “περίεργους/νεοφυείς” οργανισμούς, ώστε να εξακριβώσετε την τρέχουσα κατάστασή σας και να εντοπίσετε πιθανές ευκαιρίες βελτίωσης.

Δραστηριότητα 19 (Κεφάλαιο 3)

Διαβάστε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα της Πυξίδας ΣΒΑ. Επιλέξτε έναν ως κύρια προτεραιότητά σας και έναν ως δευτερεύουσα.

  • Ποιους στόχους επιλέξατε;
  • Ποιες βασικές επιχειρηματικές δράσεις θεωρείτε σχετικές με τους στόχους;
  • Μπορείτε να ορίσετε κάποιους δείκτες για αυτούς τους στόχους;
  • Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιούσατε;

Δραστηριότητα 20 (Κεφάλαιο 3)

Διαβάστε τον Οδηγό Πυξίδας ΣΒΑ. Νιώθετε έτοιμοι να εφαρμόσετε την Πυξίδα ΣΒΑ στην πρακτική σας; Είναι κατάλληλη για τις ανάγκες σας; Σας είναι εύκολο να την καταλάβετε και να την εξηγήσετε σε άλλους;

Δραστηριότητα 21 (Κεφάλαιο 3)

Το εργαλείο EQFM παρέχει ένα ερωτηματολόγιο που βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίσουν τους ΣΒΑ που σχετίζονται με την αποστολή τους και να αξιολογήσουν την προσέγγισή τους για ενσωμάτωση των στόχων στη στρατηγική τους. Βοηθά, επίσης, τους οργανισμούς να προσδιορίσουν την παρούσα κατάστασή τους και να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες βελτίωσης. Το ερωτηματολόγιο ακολουθεί τη λογική του Μοντέλου EFQM με εστίαση στα «Γιατί», «Πώς» και «Τι», αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχετε προηγούμενη γνώση του Μοντέλου για να αποκομίσετε τα οφέλη από τη χρήση του.

Δραστηριότητα 22 (Κεφάλαιο 3)

Ο οργανισμός ISO έχει συγκεντρώσει όλα τα πρότυπα που μπορούν να συνεισφέρουν στον μέγιστο βαθμό στην επιτυχή υλοποίηση καθενός από τους 17 ΣΒΑ, από τεχνικές λύσεις έως οργανωτικές δομές.

Παρακολουθήστε το Βίντεο «Ο ISO και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» και μελετήστε τη λίστα του ISO ανά ΣΒΑ. Υπάρχει κάποιο πρότυπο που είναι σχετικό με εσάς;