Κεφάλαιο 7 Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η γνώση του νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος μπορεί να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην άσκηση της ΕΚΕ

Μαθησιακοί στόχοι

 

Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να έχουν:

  • Εξοικείωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με την ΕΚΕ
  • Κατανόηση της σημασίας που έχει ο προσδιορισμός των αξιών της νεοφυούς επιχείρησης
  • Γνώση πώς να αναπτύσσουν έναν κώδικα ηθικής βασισμένο στις εταιρικές αξίες