Κεφάλαιο 6 Εκμάθηση μέσα από ιστορίες επιτυχίας/ καλές πρακτικές και αποφυγή «πράσινου πλυσίματος» (green/SDG washing)

Μαθησιακοί στόχοι

 

Σε αυτή την ενότητα, θα δείξουμε πώς ορισμένες καλές πρακτικές ΕΚΕ μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΕ μπορεί να ενταχθεί με επιτυχία στην επιχειρηματική στρατηγική. Έτσι, θα επιτευχθούν τα πιο κάτω:

  • Κατανόηση τι είναι το «πράσινο πλύσιμο» [green/SDG washing]
  • Παρουσίαση πρακτικών
  • Λειτουργία τους ως παραδειγματικά κίνητρα