Κεφάλαιο 1 Κουλτούρα νεοφυούς επιχείρησης [StartUp] (πώς η νεοφυής επιχείρηση διαφέρει από μια εταιρεία) σε σχέση με την ΕΚΕ

Μαθησιακοί στόχοι

 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της ΕΚΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων και την εξοικείωση με τις σχετικές ορολογίες. Χάρη σε αυτό, θα επιτευχθούν τα ακόλουθα:

  • Κατανόηση βασικών εννοιών, π.χ. startup, εταιρεία ή ΕΚΕ
  • Ενημέρωση για πιθανούς τομείς και δραστηριότητες ΕΚΕ
  • Κατανόηση γιατί η ΕΚΕ αποτελεί μια καλή δυνατότητα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις